SIB S.c. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
X XXX X27,88
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SIB s.c. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda Przyszowice

SIB s.c. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda Przyszowice (SIB) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Polna 29c, 44-178, przyszowice oraz realizowała przetargi w miastach: Tychy, Bobrowniki, Pyskowice, Czerwionka-Leszczyny, Gliwice, Godów, Knurów, Pszów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Urząd Gminy Bobrowniki, Gmina Pyskowice - Urząd Miejski, Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów, Urząd Gminy Godów, Zespół Szkół, Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Knurowie, Gmina Miasto Pszów oraz 0 innych.

SIB s.c. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda Przyszowice funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Ogólne Roboty Budowlane Związane Z Budową Rurociągów, Roboty Pomocnicze W Zakresie Rurociągów I Kabli, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej, Roboty Budowlane W Zakresie Kanałów Ściekowych, Wymiana Nawierzchni Drogowej, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Odwadniania Gruntu, Roboty Budowlane .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X3 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X27,88 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (6,54) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus