SARSTEDT Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Statystyki ogólne

XX96
Ilość zamówień
XXX XXX 791,38
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.1%
Z wolnej ręki
XX7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SARSTEDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stare babice

SARSTEDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stare babice (SARSTEDT SZOO, SARSTEDTSZOO, SZOO) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082, stare babice oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Kraków, Poznań, Lublin, Wrocław, Gliwice, Katowice, Łódź, Bydgoszcz, Olsztyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Centrum Leczenia Oparzeń, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Szpital Specjalistyczny, Instytut Kardiologii oraz 347 innych.

SARSTEDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stare babice funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Urządzenia Do Nakłuwania Żył, Pobierania Krwi, Probówki , Odczynniki Laboratoryjne , Pipety I Akcesoria Laboratoryjne , Jednorazowe, Niechemiczne Artykuły Medyczne I Hematologiczne, Materiały Medyczne , Igły Medyczne, Strzykawki, Sprzęt Laboratoryjny, Optyczny I Precyzyjny (Z Wyjątkiem Szklanego) , Laboratoryjne Wyroby Szklane .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone XX96 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla XX7 instytucji wynosił: XXX XXX 791,38 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,40) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: SARSTEDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: SARSTEDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus