SAMSON Kompleksowa Realizacja Inwestycji Budowlanych

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
XX XXX 674,30
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X5
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SAMSON Kompleksowa Realizacja Inwestycji Budowlanych Tarnów

SAMSON Kompleksowa Realizacja Inwestycji Budowlanych Tarnów (SAMSON KRIB, SAMSONKRIB, KRIB) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Spokojna 22, 33-100, tarnów oraz realizowała przetargi w miastach: Tarnów, Kraków, Dębica, Niepołomice, Busko-Zdrój, Żabno, Dąbrowa Tarnowska, Mielec, Nowy Korczyn, Szczucin .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Gmina Tarnów, Urząd Miasta i Gminy, Pałac Młodzieży, Gmina Nowy Korczyn, GRI - Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego Sp. z o.o., Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Urząd Miejski w Żabnie oraz 15 innych.

SAMSON Kompleksowa Realizacja Inwestycji Budowlanych Tarnów funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budynków, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Okablowania Oraz Instalacji Elektrycznych , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X3 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X5 zlecających wynosił: XX XXX 674,30 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,72) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus