Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej W Płaskiej

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XX4,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej (SZGK, SZGKwP) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Białystok .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza oraz 0 innych.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Woda Pitna, Przesył Wody Pitnej .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: X XX4,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus