Salus International Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

XX34
Ilość zamówień
XXX XXX 533,46
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.2%
Z wolnej ręki
XX7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Salus International Sp. z o.o. Katowce

Salus International Sp. z o.o. Katowce (SI) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Pułaskiego 9, 00-00, katowce oraz realizowała przetargi w miastach: Kraków, Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław, Katowice, Lublin, Szczecin, Olsztyn, Opole .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Wojewódzki Szpital Zespolony, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej oraz 377 innych.

Salus International Sp. z o.o. Katowce funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Produkty Farmaceutyczne , Różne Produkty Lecznicze , Środki Antybakteryjne Do Użytku Ogólnoustrojowego , Środki Przeciwnowotworowe , Materiały Medyczne , Opatrunki, , Odczynniki I Środki Kontrastowe , Środki Znieczulające , Środki Przeciwbólowe .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone XX34 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla XX7 instytucji wynosił: XXX XXX 533,46 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,10) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus