SAFEROAD KABEX Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X87,09
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SAFEROAD KABEX Sp. z o.o.

SAFEROAD KABEX Sp. z o.o. (SAFEROAD KABEX, SAFEROADKABEX) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Żukowo, Chojnice, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Sopot .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Żukowo, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie oraz 0 innych.

SAFEROAD KABEX Sp. z o.o. funkcjonując na rynku realizuje: Usługi Nadzoru Budowlanego , Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Roboty Budowlane W Zakresie Ścieżek Rowerowych , Roboty Drogowe, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Kształtowania Terenu, Roboty Rozbiórkowe , Roboty Budowlane W Zakresie Ścieżek Pieszych , Roboty Budowlane W Zakresie Mostowych Przejść Dla Pieszych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X87,09 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,13) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: SAFEROAD KABEX Sp. z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: SAFEROAD KABEX Sp. z o.o.

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus