ROTOR Wiesław Leśko

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X06,49
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.5%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

ROTOR Wiesław Leśko Bobrowice

ROTOR Wiesław Leśko Bobrowice (ROTOR, ROTOR WL, ROTORWL, WL) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Bobrowice nr 118A, 66-627, bobrowice oraz realizowała przetargi w miastach: Gorzów Wielkopolski, Bobrowice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Gmina Bobrowice oraz 0 innych.

ROTOR Wiesław Leśko Bobrowice funkcjonując na rynku realizuje: Różne Usługi Inżynieryjne , Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Roboty Budowlane, Budowa Wałów Rzecznych .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X06,49 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,88) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: ROTOR Wiesław Leśko Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: ROTOR Wiesław Leśko

Bobrowice nr 118A
66-627 Bobrowice
Województwo Lubuskie.

Wykonawca jest prawdopodobnie firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus