ROT RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE S.C. K. Tyrała, E. Hulek

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X02,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

ROT RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE S.C. K. Tyrała, E. Hulek Gliwice

ROT RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE S.C. K. Tyrała, E. Hulek Gliwice (ROT RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE, ROTRECYCLINGODPADYTECHNOLOGIE) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-101, gliwice oraz realizowała przetargi w miastach: Bydgoszcz, Katowice, Kłobuck, Sławno, Warszawa, Wrocław .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miasta Bydgoszczy, Województwo Śląskie, Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Sławnie, Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck oraz 0 innych.

ROT RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE S.C. K. Tyrała, E. Hulek Gliwice funkcjonując na rynku realizuje: Usługi Badawcze, , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania, Usługi Doradcze W Zakresie Kontroli I Ochrony Przeciwpożarowej I Przeciwwybuchowej , Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Pomiarowe , Usługi Gospodarki Odpadami , Usługi Doradcze W Zakresie Środowiska Naturalnego , Studia Wykonalności, Usługi Doradcze, Analizy .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X02,00 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,50) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus