Romuald Muszyński Prowadzący Działalność Gospodarczą Pod Nazwą Projektowanie I Nadzór Inwestorski Inż. Romuald Muszyński

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX5,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Romuald Muszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński Pisz

Romuald Muszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński Pisz (RMPDGPNPiNII, RMPDGPNPiNIIRM) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Maldanin 18 c, 12-200, pisz oraz realizowała przetargi w miastach: Pisz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Pisz oraz 0 innych.

Romuald Muszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński Pisz funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Nadzoru Budowlanego .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XX5,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (12,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus