Robert Wąs WASBUD

Statystyki ogólne

X4
Ilość zamówień
X XXX X89,64
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Robert Wąs WASBUD Grodków

Robert Wąs WASBUD Grodków (RW WASBUD, RWWASBUD, RW) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Wrocławska 51, 49-200, grodków oraz realizowała przetargi w miastach: Święta Katarzyna, Wrocław, Sieradz, Oława .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Gminy Święta Katarzyna, Gmina Miasto Sieradz, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oława oraz 0 innych.

Robert Wąs WASBUD Grodków funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Rozbiórkowe , Roboty Drogowe, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Zielonych, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X4 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X89,64 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,36) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Robert Wąs WASBUD Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Robert Wąs WASBUD

ul. Wrocławska 51
49-200 Grodków
Województwo Opolskie.

Wykonawca jest prawdopodobnie firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus