Rejon Budowy Dróg I Mostów W Krośnie Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

XX5
Ilość zamówień
XXX XXX 574,80
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.0%
Z wolnej ręki
X9
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Krosno

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Krosno (RBDiM, RBDiMwK) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Tysiąclecia 38,, 38-400, krosno oraz realizowała przetargi w miastach: Krosno, Brzozów, Rzeszów, Korczyna, Wojaszówka, Dukla, Haczów, Strzyżów, Jedlicze, Miejsce Piastowe .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Krosno, Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, Gmina Wojaszówka, Gmina Korczyna, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Gmina Jedlicze, Wójt Gminy Haczów, Gmina Dukla, Gmina Miejsce Piastowe oraz 49 innych.

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Krosno funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Odwadniające, Wyrównywanie Terenu .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone XX5 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X9 instytucji wynosił: XXX XXX 574,80 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,71) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus