Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych W Przemyślu Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

XX7
Ilość zamówień
XXX XXX 614,89
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.4%
Z wolnej ręki
X0
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o.

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o. (PPRD, PPRDwP) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Sielecka 2, 37-700, przemyśl oraz realizowała przetargi w miastach: Przemyśl, Fredropol, Jarosław, Rokietnica, Dubiecko, Krasiczyn, Bircza, Roźwienica, Pruchnik, Kańczuga .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Urząd Gminy w Fredropolu, Gmina Rokietnica, Urząd Gminy Dubiecko, Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Urząd Gminy Krasiczyn, Gmina Pruchnik, Gmina Roźwienica, Gmina Bircza, Wójt Gminy Wiązownica oraz 30 innych.

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o. funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane, Roboty Drogowe, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Zagospodarowania Terenu, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane XX7 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X0 instytucji wynosił: XXX XXX 614,89 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,76) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus