Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
XX XXX 361,79
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.3%
Z wolnej ręki
X8
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec (PW GRA-MAR, PWGRA-MAR, PW) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Częstochowska 6/4, 42-700, lubliniec oraz realizowała przetargi w miastach: Częstochowa, Katowice, Lubliniec, Opole, Kalety, Kędzierzyn-Koźle, Olesno, Tarnowskie Góry, Żarki, Boronów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miejski Zarząd Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Burmistrz Miasta, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miejski Kalety, Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz 8 innych.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Usługi Kontroli Dróg , , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania, Instalowanie Systemów Oświetleniowych I Sygnalizacyjnych, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X3 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X8 zlecających wynosił: XX XXX 361,79 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,81) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus