Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW Piotr Kalemba

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
XX XXX 808,63
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW Piotr Kalemba Grodzisk wlkp.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW Piotr Kalemba Grodzisk wlkp. (PW FRANSŁAW, PWFRANSŁAW, PW, PW FRANSŁAW PK, PWFRANSŁAWPK, PWPK) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Zdrój 6, 62-065, grodzisk wlkp. oraz realizowała przetargi w miastach: Gorzów Wielkopolski, Poznań, Łódź .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz 0 innych.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW Piotr Kalemba Grodzisk wlkp. funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Budowa Wałów Rzecznych , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Usługi Archeologiczne , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Usługi Pomiarowe .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X1 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XXX 808,63 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,55) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus