Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp.z O.o.

Statystyki ogólne

XX7
Ilość zamówień
XXX XXX 942,49
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X2
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp.z o.o. Będzin

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp.z o.o. Będzin (PWB) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Odkrywkowa 93, 00-00, będzin oraz realizowała przetargi w miastach: Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Bielsko-Biała, Radomsko, Rogoźnik, Częstochowa, Poznań, Zebrzydowice, Opole .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miejski, Powiat Bielski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, Powiat Radomszczański, Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg, Gmina Zebrzydowice, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach oraz 52 innych.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp.z o.o. Będzin funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Roboty Budowlane, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Mostów, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Wiaduktów Drogowych .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane XX7 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X2 zlecających wynosił: XXX XXX 942,49 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (4,61) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus