Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
XXX XXX 867,55
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
X0
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. Kartuzy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. Kartuzy (PW WOD-KAN-GRZENKOWICZ, PWWOD-KAN-GRZENKOWICZ, PW) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Chmieleńska 17, 83-300, kartuzy oraz realizowała przetargi w miastach: Gdańsk, Kartuzy, Sierakowice, Sopot, Pruszcz Gdański, Żukowo, Gdynia, Przodkowo, Tczew, Lębork .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Gmina Sierakowice, Gmina Kartuzy, Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Gmina Żukowo, Gmina Miasto Lębork, Gmina Przodkowo, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gmina Pruszcz Gdański oraz 20 innych.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. Kartuzy funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Roboty Budowlane, Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Roboty Pomocnicze W Zakresie Rurociągów I Kabli .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X1 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X0 zlecających wynosił: XXX XXX 867,55 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,71) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus