Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zieja Ryszard Zieja

Statystyki ogólne

X7
Ilość zamówień
XX XXX 054,38
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.5%
Z wolnej ręki
X2
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zieja Ryszard Zieja Łomża

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zieja Ryszard Zieja Łomża (PWZ, PWZRZ) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Fabryczna 9, 18-400, Łomża oraz realizowała przetargi w miastach: Łomża, Szczuczyn, Mońki, Ostróda, Czyżew-Osada, Kolno, Zabłudów, Czarna Białostocka, Olsztyn, Zambrów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, Urząd Gminy Czyżew-Osada, Zarząd Dróg Powiatowych, Gmina Mońki, Urząd Miejski w Szczuczynie, Urząd Gminy Łomża, Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Urząd Gminy w Jednorożcu, Urząd Miejski w Zabłudowie, Gmina Raczki oraz 32 innych.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zieja Ryszard Zieja Łomża funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane W Zakresie Przepompowni Ścieków , Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej, Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Budowlane W Zakresie Kanałów Ściekowych .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X7 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X2 zlecających wynosił: XX XXX 054,38 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (4,70) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus