Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych WOD-BUD Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
XXX XXX 452,56
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
X5
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych WOD-BUD Sp. z o.o. Kraśnik

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych WOD-BUD Sp. z o.o. Kraśnik (PUWB WOD-BUD, PUWBWOD-BUD, PUWB) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200, kraśnik oraz realizowała przetargi w miastach: Kraśnik, Wojciechów, Opole Lubelskie, Urzędów, Wilkołaz Pierwszy, Zaleszany, Annopol, Bodzentyn, Frampol, Gorzyce .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Burmistrz Miasta Kraśnika, Gmina Wojciechów, Gmina Urzędów, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Urząd Miejski w Annopolu, Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, Urząd Gminy w Kraśniku, Gmina Opole Lubelskie, Gmina Gorzyce, Powiat Niżański oraz 5 innych.

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych WOD-BUD Sp. z o.o. Kraśnik funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Budowlane W Zakresie Przepompowni Ścieków , Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Kształtowania Dróg I Autostrad .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X3 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X5 instytucji wynosił: XXX XXX 452,56 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,70) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus