Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa PYZAK Mirosław Pyzak

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XX XXX 264,14
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa PYZAK Mirosław Pyzak Lidzbark warmiński

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa PYZAK Mirosław Pyzak Lidzbark warmiński (PTSB PYZAK, PTSBPYZAK, PTSB, PTSB PYZAK MP, PTSBPYZAKMP, PTSBMP) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 11, 11-100, lidzbark warmiński oraz realizowała przetargi w miastach: Olsztyn, Bartoszyce, Reszel, Srokowo, Tuchola, Braniewo, Elbląg, Kętrzyn, Miłki, Orneta .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o., Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce, Nadleśnictwo Srokowo, NADLEŚNICTWO OLSZTYN, Wodociągi Miejskie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Spółka z o.o, 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, Urząd Gminy Kętrzyn oraz 7 innych.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa PYZAK Mirosław Pyzak Lidzbark warmiński funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane, Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Inżynieryjne I Budowlane .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X9 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X7 instytucji wynosił: XX XXX 264,14 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (5,21) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus