Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych -DROBUD Sp.J. R.Szreiber I K. Szreiber

Statystyki ogólne

X2
Ilość zamówień
X XXX X71,78
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.5%
Z wolnej ręki
X5
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych -DROBUD Sp.J. R.Szreiber i K. Szreiber Chełmża,

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych -DROBUD Sp.J. R.Szreiber i K. Szreiber Chełmża, (PRDB -DROBUD Si K S, PRDB-DROBUDSiKS, PRDBSiS) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Głowackiego 20, 87-140, chełmża, oraz realizowała przetargi w miastach: Chełmża, Bydgoszcz, Chełmno, Grudziądz, Lisewo, Płużnica, Unisław, Drzycim, Kowalewo Pomorskie, Lniano .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Chełmża, Urząd Gminy Lisewo, Gmina Płużnica, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina Grudziądz, Gmina Unisław, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Lniano, Nadleśnictwo Solec Kujawski, Urząd Gminy Łysomice oraz 5 innych.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych -DROBUD Sp.J. R.Szreiber i K. Szreiber Chełmża, funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane, Fundamentowanie Dróg , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X2 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X5 zlecających wynosił: X XXX X71,78 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,50) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus