Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp Z O.o

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 516,70
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
X6
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp z o.o Ostrołęka

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp z o.o Ostrołęka (PRDM OSTRADA SZO, PRDMOSTRADASZO, PRDMSZO) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: Ostrołęka ul. Lokalna 2, 07-410, ostrołęka oraz realizował przetargi w miastach: Ostrołęka, Warszawa, Szczytno, Rzekuń, Olsztyn, Baranowo, Myszyniec, Maków Mazowiecki, Łyse, Olszewo-Borki .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Powiatowych, Miasto Ostrołęka, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Gmina Rzekuń, Gmina Baranowo, Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Gmina Myszyniec, Gmina Łyse, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz 46 innych.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp z o.o Ostrołęka funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone XX6 przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X6 zamawiających wynosił: XXX XXX 516,70 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (3,12) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus