Przedsiębiorstwo Robót Drogowych I Mostowych S.A.

Statystyki ogólne

XX7
Ilość zamówień
XXX XXX 908,81
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
X4
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. Kędzierzyn koźle

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. Kędzierzyn koźle (PRDiM) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. 24 Kwietnia 4, 47-200, kędzierzyn koźle oraz realizowała przetargi w miastach: Opole, Wrocław, Kędzierzyn-Koźle, Katowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Czeladź, Prudnik, Reńska Wieś, Bielawa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Burmistrz Leśnicy, Gmina Reńska Wieś, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Powiat Strzelecki (MP) oraz 34 innych.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. Kędzierzyn koźle funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone XX7 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X4 instytucji wynosił: XXX XXX 908,81 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,57) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus