Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych I Budowlanych HALUX Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X2
Ilość zamówień
X XXX X82,34
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
X2
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. (PRIiB HALUX, PRIiBHALUX, PRIiB) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Kraków, 30-720, ul. saska 25 oraz realizowała przetargi w miastach: Kraków, Zielonki, Mogilany, Zabierzów, Gdów, Niepołomice, Sułkowice, Świątniki Górne, Wieliczka .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Urząd Gminy Mogilany, Urząd Gminy Zielonki, Urząd Gminy Zabierzów, Urząd Gminy w Gdowie, Zespół Szkół w Bibicach, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny, Urząd Miasta i Gminy, Gmina Sułkowice oraz 2 innych.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Sportowych, Roboty Budowlane Związane Z Wielofunkcyjnymi Obiektami Sportowymi , Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Naprawa Boisk Sportowych .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X2 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X2 instytucji wynosił: X XXX X82,34 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus