Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XX XXX 999,55
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.0%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk Głubczyce

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk Głubczyce (PRI, PRIAB) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul.Sosnowiecka 11, 48-100, głubczyce oraz realizował przetargi w miastach: Głubczyce, Opole, Głogówek, Baborów, Nysa, Pawłowiczki, Prudnik, Biała, Strzeleczki, Kietrz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Głubczyce, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Urząd Miejski w Głogówku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Gmina Baborów, Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Gmina Biała oraz 17 innych.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk Głubczyce funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Wymiana Nawierzchni Drogowej, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X9 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X7 zamawiających wynosił: XX XXX 999,55 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (4,85) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus