Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 480,53
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.6%
Z wolnej ręki
X8
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. Kielce

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. Kielce (PRIF) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Ściegiennego 268a, 25-116, kielce oraz realizowała przetargi w miastach: Kielce, Busko-Zdrój, Pińczów, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Skarżysko-Kamienna, Pierzchnica, Poznań, Daleszyce, Włoszczowa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych, Zarząd Dróg Powiatowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Gmina Pierzchnica, Gmina Daleszyce, Zakład Robót Drogowych Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach oraz 48 innych.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. Kielce funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Drogowe, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Odwadniające, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Przygotowanie Terenu Pod Budowę .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane XX6 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X8 zlecających wynosił: XXX XXX 480,53 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (5,88) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus