Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET, ZAJAZD WIEJSKI Elżbieta Mieczkowska

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X06,32
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET, ZAJAZD WIEJSKI Elżbieta Mieczkowska

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET, ZAJAZD WIEJSKI Elżbieta Mieczkowska (PPH POLBET ZAJAZD WIEJSKI, PPHPOLBETZAJAZDWIEJSKI, PPH, PPH POLBET ZAJAZD WIEJSKI EM, PPHPOLBETZAJAZDWIEJSKIEM, PPHEM) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Olsztyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Rejonowy Zarząd Infrastruktury oraz 0 innych.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET, ZAJAZD WIEJSKI Elżbieta Mieczkowska funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Sanitarne, Instalacje Zasilania Elektrycznego , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Dla Służb Porządku Publicznego Lub Służb Ratunkowych Oraz Wojskowych Obiektów Budowlanych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wojskowych Obiektów Budowlanych Oraz Instalacji , Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Okablowania Elektrycznego .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X06,32 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (7,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus