Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX - Eugeniusz Wojak

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 989,28
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX - Eugeniusz Wojak Limanowa

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX - Eugeniusz Wojak Limanowa (PPUH WOLIMEX, PPUHWOLIMEX, PPUH, PPUH WOLIMEX EW, PPUHWOLIMEXEW, PPUHEW) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Tarnowska 33, 34-600, limanowa oraz realizował przetargi w miastach: Kraków, Czernichów, Limanowa, Żywiec, Świnna, Krynica-Zdrój, Tymbark, Jeleśnia, Tarnów, Laskowa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urząd Gminy Czernichów z/s w Tresnej, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Starostwo Powiatowe, Burmistrz Miasta Limanowa, Wójt Gminy w Świnnej, Urząd Gminy w Tymbarku, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, Gmina Jeleśnia, Powiatowy Zarząd Dróg oraz 27 innych.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX - Eugeniusz Wojak Limanowa funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane, Wodne Roboty Budowlane .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone XX6 przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X7 zamawiających wynosił: XXX XXX 989,28 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (2,86) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus