Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MORFISH Roman Ciolek

Statystyki ogólne

X0
Ilość zamówień
XXX X42,88
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MORFISH Roman Ciolek Wróblew

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MORFISH Roman Ciolek Wróblew (PPH MORFISH, PPHMORFISH, PPH, PPH MORFISH RC, PPHMORFISHRC, PPHRC) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Wróblew 52, 98-285, wróblew oraz realizowała przetargi w miastach: Sieradz, Biskupice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Miasto Sieradz, Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Karny oraz 0 innych.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MORFISH Roman Ciolek Wróblew funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Różne Produkty Spożywcze, Produkty Mleczarskie, Ryby , Pieczywo, Produkty Zwierzęce, Mięso I Produkty Mięsne, Oleje I Tłuszcze Zwierzęce Lub Roślinne, Rośliny Uprawne, Produkty Warzywnictwa I Ogrodnictwa , Produkty Przemiału Ziarna, Skrobi I Produktów Skrobiowych, Produkty Rolnictwa I Ogrodnictwa , Owoce, Warzywa I Podobne Produkty .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X0 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X42,88 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,35) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus