Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne I Drogowe Jan Miklewski

Statystyki ogólne

X8
Ilość zamówień
XX XXX 632,90
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.6%
Z wolnej ręki
X8
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe Jan Miklewski Raciąż

Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe Jan Miklewski Raciąż (P MIK RZiD, PMIKRZiD, PRZiD, P MIK RZiDJM, PMIKRZiDJM, PRZiDJM) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Kossobudy 7, 09-140, raciąż oraz realizowała przetargi w miastach: Płońsk, Ciechanów, Warszawa, Płock, Raciąż, Gzy, Radzanowo, Jabłonna, Opinogóra Górna, Pułtusk .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Nadleśnictwo Płońsk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Powiatowy Zarząd Dróg, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płock, Gmina Raciąż reprezentowana przez Wójta Gminy Raciąż, Gmina Gzy, Urząd Gminy w Radzanowie, Powiatowy Zarząd Dróg, Nadleśnictwo Jabłonna, Nadleśnictwo Ciechanów oraz 8 innych.

Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe Jan Miklewski Raciąż funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Mieszanka Piasku I Żwiru , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Usługi Projektowania Architektonicznego , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X8 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X8 zlecających wynosił: XX XXX 632,90 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,70) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus