Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew

Statystyki ogólne

X7
Ilość zamówień
X XXX X58,66
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew Ustronie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew Ustronie (PHU MATEO W, PHUMATEOW, PHUW, PHU MATEO WZ, PHUMATEOWZ, PHUWZ) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Ozorkowska 39, 95-073, ustronie oraz realizowała przetargi w miastach: Gliwice, Łódź, Zgierz, Brzeziny .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna, Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie, Jednostka Wojskowa 4217, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Wodny Rynek, Sąd Rejonowy, Jednostka Wojskowa Nr 2573, Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów, Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach oraz 11 innych.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew Ustronie funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Malarskie, Tynkowanie, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Pokrywanie Podłóg I Ścian, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Usuwania Gruzu, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X7 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X1 instytucji wynosił: X XXX X58,66 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,93) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus