Przedsiębiorstwo Handlowe PROMAX Halina Augustowska

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X01,79
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Handlowe PROMAX Halina Augustowska Kielce

Przedsiębiorstwo Handlowe PROMAX Halina Augustowska Kielce (PH PROMAX, PHPROMAX, PH, PH PROMAX HA, PHPROMAXHA, PHHA) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Leśniówka 70 A, 25-146, kielce oraz realizowała przetargi w miastach: Kielce, Kije .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Zespół Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Ekonomicznych im.Oskara Langego oraz 0 innych.

Przedsiębiorstwo Handlowe PROMAX Halina Augustowska Kielce funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Koks , Koks, Węgiel I Paliwa Na Bazie Węgla, .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X01,79 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,17) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus