Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A.

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XX XXX 580,86
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A. Suwałki

Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A. Suwałki (P EKOLOBUD, PEKOLOBUD) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Przytorowa 9, 16-400, suwałki oraz realizował przetargi w miastach: Olsztyn, Suwałki, Ryn, Wyszków, Krypno Kościelne, Lubawa, Nowinka, Otwock, Węgorzewo, Augustów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Gmina Wyszków, Urząd Miasta i Gminy Ryn, Urząd Miejski w Augustowie, Wójt Gminy Krypno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Urząd Gminy Filipów, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz 7 innych.

Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A. Suwałki funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Przepompowni Ścieków , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Rurociągów Do Przesyłu Wody, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X5 przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X7 zamawiających wynosił: XX XXX 580,86 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (3,52) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A.

ul. Przytorowa 9
16-400 Suwałki
Województwo Podlaskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus