Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Spółka Z O.o.

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XXX XXX 557,55
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.8%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Spółka z o.o. Bielsk podlaski

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Spółka z o.o. Bielsk podlaski (PDM MAKSBUD S, PDMMAKSBUDS, PDMS) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Mickiewicza 183, 17-100, bielsk podlaski oraz realizowała przetargi w miastach: Bielsk Podlaski, Białystok, Siemiatycze, Hajnówka, Brańsk, Orla, Narewka, Czyże, Boćki, Nurzec-Stacja .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Powiatowy Zarząd Dróg, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Gmina Bielsk Podlaski, Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Gmina Brańsk, Gmina Orla, Gmina Miejska Hajnówka oraz 43 innych.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Spółka z o.o. Bielsk podlaski funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane XX3 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X3 instytucji wynosił: XXX XXX 557,55 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,04) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus