Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. Z O.o. - Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.o. - Partner Konsorcjum

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X00,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. - lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - partner konsorcjum

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. - lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - partner konsorcjum (PDM MAKSBUD, PDMMAKSBUD, PDM) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Bielsk Podlaski .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miasta Bielsk Podlaski oraz 0 innych.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. - lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - partner konsorcjum funkcjonując na rynku realizuje: Usługi Usuwania Oblodzeń , Usługi Odśnieżania .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X00,00 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus