Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. Z O.o., (Lider) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.o.,11-500 Giżycko, Ul. Węgorzewska 4 (Partner)

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X15,47
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o.o., (Lider) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4 (Partner)

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o.o., (Lider) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4 (Partner) (PDM) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Olsztyn, Szczuczyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich, Urząd Miejski w Szczuczynie oraz 0 innych.

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o.o., (Lider) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4 (Partner) funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X15,47 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus