Przedsiębiorstwo Budowy Dróg I Mostów DROMO Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

XX4
Ilość zamówień
XX XXX 940,09
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. Ostróda

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. Ostróda (PBDiM DROMO, PBDiMDROMO, PBDiM) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Nadrzeczna 5, 14-100, ostróda oraz realizowała przetargi w miastach: Olsztyn, Ostróda, Kętrzyn, Olsztynek, Bartoszyce, Iława, Mrągowo, Ryn, Srokowo, Nidzica .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Gmina Miejska Ostróda, Gmina Miejska Kętrzyn, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc, Wójt Gminy Ostróda, Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, Gmina Miasto Mrągowo, Urząd Gminy Kętrzyn oraz 33 innych.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. Ostróda funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty Drogowe, Malowanie Nawierzchi, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane XX4 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X3 instytucji wynosił: XX XXX 940,09 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,39) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus