Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów I Robót Inżynieryjnych BUDROMOST Spółka Z O.o.

Statystyki ogólne

X7
Ilość zamówień
XX XXX 186,18
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych BUDROMOST spółka z o.o. Ostróda

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych BUDROMOST spółka z o.o. Ostróda (PBDMiRI BUDROMOST S, PBDMiRIBUDROMOSTS, PBDMiRIS) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Górka 3d, 14-100, ostróda oraz realizowała przetargi w miastach: Olsztyn, Ostróda, Nidzica, Iława, Zalewo, Gierzwałd, Janowiec Kościelny, Kurzętnik, Lubawa, Małdyty .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, Zarząd Dróg Powiatowych, Gmina Miejska Ostróda, Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, Urząd Gminy Lubawa, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku oraz 7 innych.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych BUDROMOST spółka z o.o. Ostróda funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg Dla Pieszych, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Skrzyżowań Dróg .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X7 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X7 instytucji wynosił: XX XXX 186,18 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,92) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus