Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

XX0
Ilość zamówień
XXX XXX 307,12
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
X6
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Sp. z o.o. Katowice

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Sp. z o.o. Katowice (PBD DROGOPOL-ZW, PBDDROGOPOL-ZW, PBD) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Siemianowicka 52d, 40-301, katowice oraz realizowała przetargi w miastach: Katowice, Jaworzno, Chorzów, Bieruń, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Bytom .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Miasto Katowice, Urząd Miejski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński oraz 56 innych.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Sp. z o.o. Katowice funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Wymiana Nawierzchni Drogowej, Roboty Budowlane .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane XX0 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X6 zlecających wynosił: XXX XXX 307,12 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (4,41) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus