Przedsiebiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp.z.o. O.

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 992,66
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.1%
Z wolnej ręki
X6
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiebiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp.z.o. o. Zambrów

Przedsiebiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp.z.o. o. Zambrów (PBD BITUM SO, PBDBITUMSO, PBDSO) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul.Sitarska 1, 18-300, zambrów oraz realizowała przetargi w miastach: Zambrów, Szumowo, Białystok, Ostrów Mazowiecka, Rutki, Brańsk, Czyżew-Osada, Wysokie Mazowieckie, Andrzejewo, Nur .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Zambrów, Zarząd Powiatu Zambrowskiego, Urząd Gminy Szumowo, Burmistrz Miasta Zambrów, Powiatowy Zarząd Dróg, Urząd Gminy Rutki, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Urząd Gminy Czyżew-Osada, Gmina Brańsk oraz 36 innych.

Przedsiebiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp.z.o. o. Zambrów funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Podrzędnych , Roboty Przygotowawcze Do Świadczenia Usług , Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane XX6 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X6 instytucji wynosił: XXX XXX 992,66 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,86) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus