Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Spółka Z O.o

Statystyki ogólne

XX9
Ilość zamówień
XXX XXX 673,72
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Spółka z o.o Łomża

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Spółka z o.o Łomża (PBKSZO) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Sikorskiego 156, 18-400, Łomża oraz realizowała przetargi w miastach: Łomża, Kolno, Białystok, Turośl, Ostrołęka, Piątnica Poduchowna, Mały Płock, Zbójna, Jedwabne, Miastkowo .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Miasto Łomża, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Urząd Gminy Turośl, Zarząd Dróg Powiatowych, Urząd Gminy Łomża, Gmina Piątnica, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy oraz 17 innych.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Spółka z o.o Łomża funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Podrzędnych , Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone XX9 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X7 instytucji wynosił: XXX XXX 673,72 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,70) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus