Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe SKO-BUD, Jacek Skoczeń

Statystyki ogólne

X8
Ilość zamówień
XX XXX 832,53
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
X4
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe SKO-BUD, Jacek Skoczeń Kraków

Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe SKO-BUD, Jacek Skoczeń Kraków (PBR SKO-BUD, PBRSKO-BUD, PBR, PBR SKO-BUD JS, PBRSKO-BUDJS, PBRJS) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: u. Chłopska 5, 30-806, kraków oraz realizowała przetargi w miastach: Kraków, Oława, Kęty, Skawina, Bukowno, Kielce, Olkusz, Wieliczka .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Urząd Miejski Oława, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Gmina Kęty, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Miasto i Gmina Olkusz, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Gmina Wieliczka oraz 4 innych.

Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe SKO-BUD, Jacek Skoczeń Kraków funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Kształtowania Placów Zabaw, Wyposażenie Placów Zabaw , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Usługi Projektowania Architektonicznego , Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X8 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X4 instytucji wynosił: XX XXX 832,53 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,46) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus