Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe SKO-BUD, Jacek Skoczeń

Statystyki ogólne

X8
Ilość zamówień
XX XXX 832,53
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
X4
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe SKO-BUD, Jacek Skoczeń Kraków

Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe SKO-BUD, Jacek Skoczeń Kraków (PBR SKO-BUD, PBRSKO-BUD, PBR, PBR SKO-BUD JS, PBRSKO-BUDJS, PBRJS) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: u. Chłopska 5, 30-806, kraków oraz realizowała przetargi w miastach: Kraków, Oława, Kęty, Skawina, Bukowno, Kielce, Olkusz, Wieliczka .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Urząd Miejski Oława, Gmina Kęty, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Gmina Wieliczka, Gmina Bukowno - Urząd Miejski, Muzeum Narodowe w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz 4 innych.

Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe SKO-BUD, Jacek Skoczeń Kraków funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Kształtowania Placów Zabaw, Wyposażenie Placów Zabaw , Roboty Drogowe, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Usługi Projektowania Architektonicznego , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X8 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X4 instytucji wynosił: XX XXX 832,53 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,46) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus