Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe BUDOPOL S.A.

Statystyki ogólne

X4
Ilość zamówień
XXX XXX 014,52
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X4
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe BUDOPOL S.A. Bydgoszcz

Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe BUDOPOL S.A. Bydgoszcz (PBU BUDOPOL, PBUBUDOPOL, PBU) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Fordońska 199, 85-739, bydgoszcz oraz realizowała przetargi w miastach: Bydgoszcz, Warszawa, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Stronie Śląskie, Słupsk, Więcbork, Żnin, Mogilno .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny SPZOZ, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Instytut Kardiologii, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz 14 innych.

Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe BUDOPOL S.A. Bydgoszcz funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Opieki Zdrowotnej I Społecznej, Krematoriów Oraz Obiektów Użyteczności Publicznej, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Budowlane W Zakresie Budynków, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Rozbiórkowe , Instalowanie Urządzeń Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych , Roboty Budowlane W Zakresie Basenów Pływackich .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X4 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X4 zlecających wynosił: XXX XXX 014,52 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,70) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus