Przedsiębiorstwo Budowlane JUR-AND Sp. J. Jerzy Kościk. Andrzej Wrona.

Statystyki ogólne

X6
Ilość zamówień
XX XXX 926,72
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Budowlane JUR-AND Sp. j. Jerzy Kościk. Andrzej Wrona. Lublin

Przedsiębiorstwo Budowlane JUR-AND Sp. j. Jerzy Kościk. Andrzej Wrona. Lublin (PB JUR-AND, PBJUR-AND, PB) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Inżynierska 6, 20-484, lublin oraz realizowała przetargi w miastach: Lublin, Puławy .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Gmina Miasto Lublin, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Państwowe Muzeum na Majdanku oraz 1 innych.

Przedsiębiorstwo Budowlane JUR-AND Sp. j. Jerzy Kościk. Andrzej Wrona. Lublin funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Budowlane, Instalowanie Wentylacji, Instalowanie Drzwi I Okien , Instalowanie Centralnego Ogrzewania, Instalowanie Drzwi I Okien I Podobnych Elementów .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X6 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X1 zlecających wynosił: XX XXX 926,72 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,85) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus