Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK Wiesław Wójcik

Statystyki ogólne

X8
Ilość zamówień
XX XXX 847,69
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK Wiesław Wójcik Lębork

Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK Wiesław Wójcik Lębork (PB WÓJCIK, PBWÓJCIK, PB, PB WÓJCIK WW, PBWÓJCIKWW, PBWW) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Pionierów 10, 84-300, lębork oraz realizowała przetargi w miastach: Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Gdynia .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Miasto Lębork, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni, Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz 0 innych.

Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK Wiesław Wójcik Lębork funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Ogólne Roboty Budowlane Związane Z Budową Rurociągów, Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X8 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XX XXX 847,69 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,33) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus