Przedsiębiorstwo Budowlane KOMBUD Sp Z O.o.

Statystyki ogólne

X2
Ilość zamówień
XXX XXX 484,56
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Budowlane KOMBUD Sp z o.o. Katowice

Przedsiębiorstwo Budowlane KOMBUD Sp z o.o. Katowice (PB KOMBUD S, PBKOMBUDS, PBS) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Porcelanowa 25, 40-241, katowice oraz realizował przetargi w miastach: Katowice, Ruda Śląska, Gliwice, Kraków, Piekary Śląskie, Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Tychy, Mikołów, Chorzów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miasto Katowice, Miasto Ruda Śląska, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Dombud Sp. z o.o. w Katowicach, Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów, Urząd Miasta Mikołów, Miasto Oświęcim oraz 31 innych.

Przedsiębiorstwo Budowlane KOMBUD Sp z o.o. Katowice funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Budowlane W Zakresie Budownictwa Wielorodzinnego , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane W Zakresie Budynków, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X2 przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X1 zamawiających wynosił: XXX XXX 484,56 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (3,93) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus