Przedsiębiorstwo Badań I Ekspertyz Środowiska SEPO Sp Z O.o.

Statystyki ogólne

X2
Ilość zamówień
X XXX X83,53
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X9
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp z o.o. Knurów

Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp z o.o. Knurów (PBiEŚ SEPO S, PBiEŚSEPOS, PBiEŚS) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Dworcowa 47, 44-190, knurów oraz realizowała przetargi w miastach: Wrocław, Katowice, Warszawa, Szczecin, Łódź, Poznań, Tychy, Zielona Góra, Legnica, Opole .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna oraz 19 innych.

Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp z o.o. Knurów funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Laboratoryjne Usługi Badawcze, Usługi Badania Zanieczyszczenia , Usługi Kontroli Jakości Środowiska , Usługi W Zakresie Kontroli Hałasu , Monitoring Ekologiczny Projektu Budowlanego , Usługi Kontroli Ścieków, Monitoring Środowiska Naturalnego Inny Niż Dotyczący Branży Budowlanej , Usługi Pomiarowe , Usługi Kontroli Ścieków , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X2 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X9 zlecających wynosił: X XXX X83,53 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (4,82) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus