Przedsiębiorstwo Energetyczne ENERGA OPERATOR Sp. Akcyjna Gdańsk Ul. Marynarki Polskiej 130

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX5,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Przedsiębiorstwo Energetyczne ENERGA OPERATOR Sp. Akcyjna Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130

Przedsiębiorstwo Energetyczne ENERGA OPERATOR Sp. Akcyjna Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130 (PE ENERGA OPERATOR SAGUMP, PEENERGAOPERATORSAGUMP, PESAGUMP) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557, gdańsk oraz realizowała przetargi w miastach: Płock .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miasta Płocka oraz 0 innych.

Przedsiębiorstwo Energetyczne ENERGA OPERATOR Sp. Akcyjna Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130 funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XX5,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus