PROXIMED SC Agata Milczarek-Moczulska, Krzysztof Walczewski

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XX0,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

PROXIMED SC Agata Milczarek-Moczulska, Krzysztof Walczewski

PROXIMED SC Agata Milczarek-Moczulska, Krzysztof Walczewski (PROXIMED SC AMM, PROXIMEDSCAMM, AMM, PROXIMED SC AMMKW, PROXIMEDSCAMMKW, AMMKW) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Kraków .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz 0 innych.

PROXIMED SC Agata Milczarek-Moczulska, Krzysztof Walczewski funkcjonując na rynku realizuje: Usługi Edukacyjne I Szkoleniowe .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XX0,00 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus