PREFABET-Białe Błota S.A.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XXX 529,96
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

PREFABET-Białe Błota S.A.

PREFABET-Białe Błota S.A. (PREFABET BB, PREFABETBB, BB) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Betonowa 1, 86-05, białe błota oraz realizowała przetargi w miastach: Toruń, Bydgoszcz, Gniewkowo .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komenda Wojewódzka Policji, Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Nadleśnictwo Gniewkowo oraz 0 innych.

PREFABET-Białe Błota S.A. funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Izolacyjne, Pokrywanie Podłóg I Ścian, Roboty Instalacyjne Elektryczne , , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XXX 529,96 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (6,71) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: PREFABET-Białe Błota S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: PREFABET-Białe Błota S.A.

ul. Betonowa 1
86-05 Białe Błota
Województwo Kujawsko-pomorskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus