Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót I Usług Specjalistycznych REMKAN Sp. Z O.o

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X01,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót i Usług Specjalistycznych REMKAN Sp. z o.o Poznań

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót i Usług Specjalistycznych REMKAN Sp. z o.o Poznań (PPRiUS REMKAN SZO, PPRiUSREMKANSZO, PPRiUSSZO) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Ziębicka 2, 60-164, poznań oraz realizowała przetargi w miastach: Opole, Poznań, Zielona Góra .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. oraz 0 innych.

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót i Usług Specjalistycznych REMKAN Sp. z o.o Poznań funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Usługi Rolnicze, Leśne, Ogrodnicze, Hydroponiczne I Pszczelarskie , Roboty Pomocnicze W Zakresie Rurociągów I Kabli, Usługi Wycinania Drzew, Roboty W Zakresie Rurociągów Do Przesyłu Wody .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X01,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (5,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus